Julie Cafmeyer leest voor uit haar puber dagboek! Salahdine Ibnou Kacemi zingt zijn lievelingslied! Joyce Loir en Johan Petit presenteren!