Julie Cafmeyer leest voor uit haar puber dagboek!
Salahdine Ibnou Kacemi zingt zijn lievelingslied!
Joyce Loir en Johan Petit presenteren!